Privacyverklaring Jouw Autisme Coach

Jouw Autisme Coach vindt jouw privacy erg belangrijk. Jouw Autisme Coach zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Jouw Autisme Coach verzamelt die betrekking hebben op deze verwerking.

Voor vragen over je privacy mag je te alle tijden contact opnemen met Jouw Autisme Coach via info@jouwautismecoach.nl

 

Artikel 1. Gegevens Jouw Autisme Coach

Jouw Autisme Coach is een eenmanszaak. Het bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78158990. Dennis Kloek is de eigenaar van Jouw Autisme Coach en tevens verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2. Welke gegevens worden er gebruikt

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die Jouw Autisme Coach verwerkt, waarom dit wordt gedaan en welke juridische grondslag Jouw Autisme Coach heeft om deze gegevens van te mogen verwerken.

Diensten
Bij een overeenkomst verwerkt Jouw Autisme Coach: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en andere gegevens die nodig zijn om diensten optimaal te kunnen leveren. Jouw Autisme Coach bewaart deze gegevens maximaal 7 jaar.

Facturatie & administratie
Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Jouw Autisme Coach jouw naam of die van jouw contactpersoon en bijbehorende bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mail en relevante bankgegevens. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen bedrijven deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Testimonials
Om het plaatsen van testimonials m.b.t. geleverde diensten diensten mogelijk te maken, verwerkt Jouw Autisme Coach jouw naam en de inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw testimonial worden deze gegevens zichtbaar op de website www.jouwautismecoach.nl. Het plaatsen van testimonials gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou. Testimonials over mijn diensten bewaart Jouw Autisme Coach tot jij een verzoek doet tot verwijdering.

Google analytics
Om de website van Jouw Autisme Coach mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt Jouw Autisme Coach analytics. Jouw Autisme Coach analyseert en verbetert haar service door gebruik te maken van jouw surfgedrag en de daarmee samenhangende gegevens. Jouw Autisme Coach zal jouw gebruik van de website tracken met Google analytics. Jouw Autisme Coach is hiermee automatisch aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Artikel 3 Het verkrijgen van deze gegevens

Jouw Autisme Coach verwerkt alleen de gegevens die klanten, contactpersonen, of websitebezoekers haar verstrekken via bovenstaand overzicht.

 

Artikel 4 De rechten met betrekking tot deze gegevens

Inzage – Je kunt te alle tijden een verzoek doen bij Jouw Autisme Coach om gegevens in te zien die betrekking hebben op jou of jouw bedrijf.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@jouwautismecoach.nl. Jouw Autisme Coach zal je verzoek zo snel mogelijk behandelen.

 

Artikel 5 Wie de gegevens ontvangen

Jouw Autisme Coach zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.

Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Jouw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

Jouw Autisme Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jouwautismecoach.nl.

Het is aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, er kunnen wijzigingen in het beleid aangebracht worden. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je een e-mail sturen naar info@jouwautismecoach.nl